Åben info

Åben info

Selvevaluering

 

Som friskole, skal der jævnligt evalueres på, om vi gør det godt nok. Nogle friskoler har en tilsynsførende, der kommer hvert år og tjekker op på forholdene. Hos os laver vi min. hvert 3. år en selvevaluering, hvor vi gennemgår alt det vi laver og tjekker op på, om vi nu også lever op til det, vi gerne vil. Der er 12 hovedområder, der skal evalueres, og der er selvfølgelig stort fokus på, at vores elever lærer det de skal, samt at vi lever op til de friheds- og folkestyrerlove, der lægger til grund for hele friskoleområdet. Du kan se/hente skolens evaluering herunder som en pdf.

UMV-UndervisningsMiljøVurdering 

 

Min. hvert 3. år skal der laves en Undervisnings Miljø Vurdering, hvor undervisningsmiljøet undersøges på skolen.

Det foregår ved, at eleverne inddrages i undersøgelsen og svarer på en række spørgsmål ang. dagligdagen og undervisningen.

Her er resultatet af den seneste undersøgelse, der fandt sted i 2020


VEdtægter:

 

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Selvtillid, gensidig tillid, samarbejde, ansvarlighed og respekt gældende for både lærere, elever og forældre, for der igennem at bevare og fremme elevens nysgerrighed, lærelyst og evne til at undres, for her igennem at opnå et højt fagligt udbytte i et miljø der giver tryghed og plads til alle, og hvor ingen bliver glemt.