Børnemiljøvurdering

Børnemiljø vurdering


Arbejdet med et godt børnemiljø.

Beskrivelse af arbejdet med børnemiljø.

Børnemiljøet i Frihaven er beskrevet og vurderet ud fra en psykisk, fysisk og æstetisk tilgang. Beskrivelsen af børnemiljøet skal sikre, at miljøet i børnehaven er tilpasset den aktuelle børnegruppes behov.


Vi vil skabe et varmt og trygt miljø, hvor børnene kan have gode relationer til børn og voksne. Vi vil hjælpe børnene med at takle konflikter, samt hjælpe dem med at håndtere deres følelser. Dette omhandler i høj grad det psykiske børnemiljø. Vi vil lytte til børnenes ideer og det der aktuelt optager dem og tage udgangspunkt i dette.


Vi vil skabe et udviklingsfremmende miljø, samt tilbyde et udfordrende ude- og indeliv. Dette vil vi blandt andet gøre ved at bruge nærmiljøet aktivt, fx skoven, havet, hallen, svømmehallen mm. Dette er med til at udvikle børnenes selvværd og selvhjulpenhed, og kommer både rundt om det psykiske, fysiske og æstetiske børnemiljø.


Mål med arbejdet med børnemiljø.

Vi vil skabe rammerne for, at der opstår et anerkendende, positivt og omsorgsfuldt samvær mellem børn og voksne, med fokus på nærvær, værdighed og meningsfuldhed. Det skal sikre, at børnene inddrages ligeværdigt og er medbestemmende (med udgangspunkt i deres alder og modenhed )


Tiltag i arbejdet med børnemiljø.

1.tiltag: Vi vil skabe rammerne for at børnene kan udvikle sig inden for temaerne i de pædagogiske læreplaner

2.tiltag: Vi vil skabe miljø, hvor børnene kan lide at være og hvor der er plads til leg og fordybelse.

3.tiltag: Vi vil skabe et varmt og trygt miljø, hvor børnene kan have gode relationer til børn og voksne.

4.tiltag: Vi vil skabe et udviklingsfremmende miljø, samt tilbyde et udfordrende ude – og indeliv.

5.tiltag: Vi vil prioritere et tæt forældresamarbejde, for at skabe de bedste betingelser for barnet.

Tegn i arbejdet med børnemiljø.


1.tegn: Vi kan se, at børnene føler sig inddraget og tør tage del i beslutninger.

2.tegn: Vi kan se, at børnene viser glæde ved de andre børn, samt de voksne fx via smil, knus o.lign

3.tegn: Vi oplever, at forældrene kommer til os og fortæller om barnet, samt søger vores vejledning.