Priser

Pris oversigt


Her kan du finde priser på både vuggestue, børnehave og skole, samt SFO.

Hvis man som familie har flere børn i skole og børnehus, får man en slags familierabat.

Som udgangspunkt betaler man fuld pris for den dyreste, halvpris for den næste og den 3. er gratis

I SFO betaler man dog fuld pris for de 2 første. Se længere nede i oversigten.

I Børnehuset betaler man også fuld kostpris uanset hvor mange børn man har tilmeldt.

Børnehuset:

Vuggestue 2021:

Kr. 3850 heldags pr. barn under 3 år i 11 mdr. (Kommunalt: 4193 kr. )

Kr. 3000 halvdags pr. barn under 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * (Kommunalt 3145 kr.)

* Madordning alene koster 520 kr.


Børnehave 2021:

Kr. 2500 heldags pr. barn over 3 år i 11 mdr. (Kommunalt: 2617 kr.)

Kr. 2000 halvdags pr. barn over 3 år i 11 mdr. inkl. madordning * (Kommunalt 2093 kr.)

* Madordning alene koster 520 kr.

Skolen:

Friskolen

Skoleåret 2021-2022:

1.barn: kr. 1310,00 pr. mdr. i 11 mdr.

2.barn, der går på skolen samtidig: kr. 655,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3.barn og der over, der går på skolen samtidig; gratis


Skoleåret 2022-2023:

1.barn: kr. 1340,00 pr. mdr. i 11 mdr.

2.barn, der går på skolen samtidig: kr. 670,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3.barn og der over, der går på skolen samtidig; gratis

SFO:

Skoleåret 2021-2022:

1.+2. barn samtidig i sfo: Kr. 780,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3. barn samtidig i sfo: Kr. 390,00 pr. mdr. i 11 mdr.

4. barn samtidig i sfo: Gratis

Halvtids: dvs. 2 ud af 5 dage: Kr. 440,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Morgenfritter: Kr. 270 pr. mdr. i 11 mdr.

Fredagsmadordning: Kr. 25,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Skoleåret 2022-2023:

1.+2. barn samtidig i sfo: Kr. 800,00 pr. mdr. i 11 mdr.

3. barn samtidig i sfo: Kr. 400,00 pr. mdr. i 11 mdr.

4. barn samtidig i sfo: Gratis

Halvtids: dvs. 2 ud af 5 dage: Kr. 450,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Morgenfritter: Kr. 280 pr. mdr. i 11 mdr.

Fredagsmadordning: Kr. 25,00 pr. mdr. i 11 mdr.

Generelt:

Der er mulighed for at søge fripladstilskud både i børnehaven, skolen og SFO afhængigt af husstandsindkomst.

Det er også muligt at opnå søskenderabat, hvis man både har børn i børnehave og på skolen.  Gælder kun, når flere børn er tilmeldt Boddum-Ydby Friskole og Børnehave, og altså ikke, hvis man har et barn på friskolen eller børnehaven og et andet barn i det kommunale eller på en anden friskole eller fribørnehave.


Eksempler på søskenderabat:

1 barn i skole og et barn i Børnehus: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for den næste.


1 barn i skole og 2 børn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halvpris for den næstdyreste og gratis for det 3. barn.


2 børn i skole og 1 barn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for den næstdyreste og gratis for det 3. barn.


3 børn i Børnehuset: Man betaler fuld pris for den dyreste og halv pris for barn nr. 2 og 3.


Det er altså først, når man har et barn i skole, at det udløser en gratis plads for det 3. barn.

Som nævnt øverst, så betaler man fuld kostpris (520 kr.) pr. barn uanset, hvor mange børn man har tilmeldt i Børnehuset.


Der tages forbehold for prisændringer, der skyldes krav fra undervisningsministeriet, hvis det vedrører forældrenes egenbetaling, som skal have en vis størrelse for at skolen kan opnå fuldt stats- og kommunetilskud.

Du kan hente en ansøgningsblanket til Friplads HER for skoleåret 2021-2022


Der tages forbehold for prisændringer, der skyldes krav fra undervisningsministeriet. Det vedrører forældrenes egenbetaling, som skal have en vis størrelse for at skolen kan opnå fuldt statstilskud.

 

Rundvisning

I er altid velkomne til at ringe og aftale tid for rundvisning på skolen og/ eller i børnehaven og få en uforpligtende samtale.


Priser for støttemedlem: 100 kr/år.


Rengøringsudeblivelse: Hvis man udebliver for den aftalte årlige rengøring uden grund eller framelding.

500 kr..


Priser for leje af lokaler:

For enkelt arrangementer:

Gymnastiksalen u/køkken pr. aften:   300 kr.

Gymnastiksalen m/køkken pr. aften:  750 kr.


For faste arrangementer:

Skolekøkken pr. aften:     200 kr.

Klasseværelse pr. aften:   100 kr.


Der forefindes ikke service på skolen.

Lokalerne afleveres rengjorte og i samme stand, som ved overtagelsen.