Selvevaluering

Selvevaluering


Som friskole, skal der jævnligt evalueres på, om vi gør det godt nok. Nogle friskoler har en tilsynsførende, der kommer hvert år og tjekker op på forholdene. Hos os laver vi min. hvert 3. år en selvevaluering, hvor vi gennemgår alt det vi laver og tjekker op på, om vi nu også lever op til det, vi gerne vil. Der er 12 hovedområder, der skal evalueres, og der er selvfølgelig stort fokus på, at vores elever lærer det de skal, samt at vi lever op til de friheds- og folkestyrerlove, der lægger til grund for hele friskoleområdet.

Den seneste evaluering er lavet i foråret 2020, hvilket betyder, at der senest i foråret 2024 igen skal laves en selvevaluering. Du kan se/hente skolens evaluering herunder som en pdf.