Arrangementer

Arrangementer


I løbet af et skoleår har vi mange forskellige arrangementer. Nogle er elevarrangementer, og andre er for forældre, mens mange også er for øvrige gæster, der kan være bedsteforældre, naboer af skolen og selvfølgelig venner og andre intereserede i skolen. I dette link finder du beskrivelser af en delaf de forskellige arrangementer, hvor vi inviterer folk udefra til at være med. Dvs. forældre, bedsteforældre og øvrige interesserede.

I løbet af året har vi følgende arrangementer:

Cykelsponsorløb: For alle elever og forældre. Bedsteforældre er meget velkommen. Øvrige gæster ligeså og alle kan sponserer vores elever.

Forældremøde: En aften kun for forældre, hvor vi fortæller om skolens hverdag, visioner og faglig pensum.

Syng, Spis og Snak: 4 gange om året invitere vi alle interesserede til fællessang og spisning og hyggeligt samvær

Åben Skole: 1. torsdag i november, hvor vi viser rundt på skolen. Der er muighed for at spise gratis med til aftensmad. 

Spil Dansk: Torsdag i uge 44 inviterer vi alle interesserede til fællesssang om formiddagen, hvor man sammen med eleverne synger dansk.

Juleklippedag: En formiddag for forældre og bedsteforældre, hvor der klippes julepynt til klasselokaler og øvrige lokaler af på skolen.

Julestue: Som regel lørdagen før 1. søndag i advent, hvor vi har tombola, masser af salgsboder osv.. Denne dag starter juledagenen.

Nytårskur: En festlig og hyggelig af for medarbejdere og forældre, hvor vi nyder noget godt mad og hinandens selskab.

Skolefest: Torsdagen før palmesøndag er der skolefest, hvor vi spiser sammen, og eleverne opfører skuespil, musical, teater, cirkus osv.

Åbent hus med arbejdslørdag: En lørdag i foråret, hvor det er muligt at besøge skolen, og hvor eleverne er i skole, og forældre arbejder.