Klumme

Klumme

Her får du skoleleder Morten Nebels velkomststale til forældre og elever

mandag  den 9. august  2021


Kære elever og forældre.

 

Velkommen tilbage til et nyt skoleår. Velkommen tilbage til et skoleår uden corona!

Sådan håber jeg at kunne sige og blive ved med at sige. De sidste par år har været præget meget af den pandemi, der har hærget over hele verden. Nu er det igen tid at se fremad og finde nye og gode løsninger. Ikke mindst er det dejligt, at vi kan og må være sammen sådan som vi tænker det bedst. Ingen restriktioner om, hvem man må lege med. Ingen regler for, hvor tæt man må sidde eller om man må synge. Alle disse ting er jo væsentlige for sammenhold og fællesskab. Det er svært at være sammen, hvis vi egentlig ikke må være sammen. Derfor håber jeg inderligt, at der nu er styr på coronaen, og at vi derfor kan lave skole præcis som vi gerne vil med alt hvad dertil hører.

 

Vi skal fortsat huske at spritte hænder og tage de forholdsregler vi kan, men det skal ikke sætte begrænsninger for fællesskaber og oplevelser.

 

Jeg håber, I har haft en god ferie og en god sommer. Sommeren må vel siges at ligge over gennemsnittet af, hvad man kan forvente af en god dansk sommer. En masse solskinsdage og gode temperature har givet mulighed for mange gode oplevelser. Selv badevandet har været oppe omkring 20 grader de fleste steder.

 

Jeg glæder mig til et nyt skoleår, hvor vi skal prøve nogle nye ting. Selvfølgelig vil der være meget, der ligner sidste år, men der er alligevel nogle spændende tiltag, som jeg håber I er med på at springe ud i og tage til jer. Bl.a. vil der hver mandag være en udedag, hvor det handler om at komme ud i naturen og opleve noget. Dog samtidig med, at der også er noget faglighed og indlæring. Der er både dansk, matematik og kreative ting i naturen, som bare venter på at blive opdaget eller udlevet. Måske det kan give anledning til nye og spændende måder at lære at læse på eller løse matematiske udfordringer?

 

Et af de helt nye tiltag er også oprettelsen af vores lille ”bikube”, der bliver et læringsforum, hvor der bliver fokus på læsning, struktur og forskellige læringsstile. Dette forum skal lidt afløse, at der kommer en ekstra lærer rundt i nogle af grupperne i løbet af ugen. Det bliver spændende at se, hvor meget ”summen”, der bliver i denne nye gruppe, og vi glæder os til at de forhåbentlig gode resultater, der kan komme ud af dette.

 

At gå i skole er for alle os her i Danmark jo bare noget man skal, og som man måske ikke altid husker at sætte pris på. Men husk, at vi også nogle gange høre om børn i andre lande, for hvem det at komme i skole ikke er en selvfølgelighed. Måske skal man arbejde hjemme hos ens forældre, så der ikke er tid til at gå i skole. Måske der slet ikke er en skole i nærheden af, hvor man bor. Måske der ikke er nogle lærer, der kan undervise. Måske der er en holdning i landet, der siger, at især piger ikke skal gå i skole.

 

Jeg har for ikke så længe siden læst en bog, der hedder FactFulness. Bogen er skrevet af en mand, der hedder Hans Rosling, der var læge i Sverige. Han satte sig for via statistik omkring sundhed at udforske, hvordan verden egentlig ser ud, når man ikke kun hører om katastrofer og krige via tv og medier. For det første, fandt han hurtigt ud af, at det faktisk ikke står helt så slemt til i verden, som vi ofte hører. Der er færre, der sulter, og flere der går i skole, end vi går rundt og tror.  Netop det med skolegangen er noget af det, han har forsket en del i. Faktisk er et af omdrejningspunkterne for sundhed, nemlig det, at børn kommer i skole. I de fattigste lande i verden, går udviklingen hurtigst, der hvor børn kan komme i skole og få læring og indsigt i, hvordan man kan lære. Hvordan man til få viden Hvordan man kan finde løsninger. Hvordan man kan hjælpe. Hvordan man kan være kreativ osv. Alt sammen noget, som kommer af det at gå i skole. Måske I tænker, at skole kan være kedeligt eller træls, men uanset hvilket fag I har, så bliver I hele tiden klogere, dygtigere og bedre trænet til at løse problemer, udfordringer og ikke mindst tilegne jer viden om ting, som kan have og få stor betydning for jeres fremtid og for mange andres fremtid. Derfor er skole noget af det vigtigste vi har, og derfor er det også godt nok at lære at sætte pris på det at gå i skole. Vi tager det som en selvfølgelighed, men det er det altså ikke alle steder.

 

Lad os i det nye skoleår være både nysgerrige og engagerede, så vi både selv bliver dygtigere, men så ham eller hende, der sidder ved siden af også bliver dygtigere. Hvis vi sammen går i skole, så bliver vi også sammen dygtigere.

 

Fællesskab er nemlig også en god forudsætning for, at vi lærer noget. Mange undersøgelser har vist, at vi er bedst til at lære, når vi har det godt. Hvis man går og tumler med for mange problemer, kan det godt betyde, at man ikke lærer tingene så hurtigt. Hvis man ikke tror på sig selv, kan det også godt betyde, at man bruger for meget energi på at tænke på, at man ikke er god nok, og så er der mindre energi til at lære med.

 

Derfor skal vi være sammen og lære sammen. Derfor skal vi forsøge at skabe et godt fællesskab både i klassen og i gruppen og på tværs af alle grupper, så vi alle kan mærke hinandens opbakning. Det vil danne grobund for en god og sund læring, hvor vi i fællesskab tager ansvar for, at man selv lærer noget, men at andre også får rig og god mulighed for at suge en masse læring til sig.

 

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt skoleår


Morten Nebel