Info om lukkedage

Lukkedage i børnehuset

Børnehuset FRIHAVEN holder lukket på følgende dage:


Lukket fredag efter Kristi himmelfartsdag


Lukket grundlovsdag 5. juni


Lukket i uge 28 – 29 – 30


Lukket i uge 42


Lukket d. 24 december og mellem jul og nytår – åbner 1. hverdag efter nytår.


I forbindelse med Frihavens lukkedage vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige
private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes institutionens daglige leder senest 3 mdr. før behovet.


Senest 1 mdr. før vil i få oplyst, hvilken institution barnet vil få pasning tilbudt i.


Direkte telefon til børnehuset er 4041 5949

Der er åben fra 06.20-16.45 (16.00)