Tilsyn

Tilsyn

Hvert år har vi tilsyn fra Thisted kommune, hvor vi får besøg af den tilsynsførende på daginstitutionsområdet. Her gennemgås diverse regler, bestemmelser og aktiviteter for at se, om vi lever op til de gældende love og regler, så vi er berettiget til at modtage tilskud til driften.

Direkte telefon til børnehuset er 4041 5949

Der er åben fra 06.20-16.45 (16.00)