Generalforsamling

Generalforsamling


INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING PÅ

BODDUM-YDBY FRISKOLE OG BØRNEHUS

ONSDAG DEN 30. MARTS 2022 KL. 19.30

Forslag til punkter sendes til jpn@byf.nu senest tirsdag den 22. marts.


Hent dagsorden for generalforsamling 2022

 


Tidligere generalforsamlinger:


Hent referat fra generalforsamlingen 2021


Hvert år i marts eller april afholdes en generalforsamling, der er skolens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen, og skolens økonomi gennemgås. Der snakkes visioner og vedtægter samt diskuteres hvordan vi bedst er skole og institution. Alle forældre er automatisk medlem af skolekredsen, og alle andre kan også søge om optagelse i skolekredsen. Alle godkendte medlemmer af skolekredsen kan være med til at stemme, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer eller stemmes om andre emner på generalforsamlingen.


 

Direkte telefon til børnehuset er 4041 5949

Der er åben fra 06.15-17.00 (16.00)