Generalforsamling

Generalforsamling

SIDSTE GENERALFORSAMLING FANDT STED PÅ

BODDUM-YDBY FRISKOLE OG BØRNEHUS

ONSDAG DEN 12. APRIL 2023 KL. 19.30Hent referat fra generalforsamlingen 2023


Hvert år i marts eller april afholdes en generalforsamling, der er skolens øverste myndighed. Her vælges bestyrelsen, og skolens økonomi gennemgås. Der snakkes visioner og vedtægter samt diskuteres hvordan vi bedst er skole og institution. Alle forældre er automatisk medlem af skolekredsen, og alle andre kan også søge om optagelse i skolekredsen. Alle godkendte medlemmer af skolekredsen kan være med til at stemme, når der skal vælges bestyrelsesmedlemmer eller stemmes om andre emner på generalforsamlingen.