Skolekredsen

Skolekredsen

Det er skolekredsen, der står bag Boddum-Ydby Friskole og Børnehus. Da kommunen i 2003 nedlagde folkeskolerne i Boddum og Ydby, blev skolekredsen dannet med det formål at starte en friskole. Alle der har børn i friskolen er automatisk med i forældrekredsen og dermed i skolekredsen.  Alle andre interesserede kan søge om optagelse i skolekredsen ved at henvende sig til skolen. Det koster 100 kr. om året at være medlem.


Som medlem er man med til at vælge repræsentanter til skolens  bestyrelse, der står som ansvarlig for skolens drift.  Bestyrelsen har ansat en skoleleder, der står for den daglige drift af skolen.


Som medlem af skolekredsen inviteres man også til at deltage i forskellige arrangementer i løbet af året. Der bliver udsent nogle nyhedsbreve til alle medlemmer, og man kan få alm. ugentlige nyhedsbreve tilsendt via mail.


Som skolekredsmedlem er man med til at støtte op om skolen. Det gælder økonomisk, men mest som en slags assurandør eller ambassadør, der kan være med til at skaffe nye elever. Fortælle om skolen ude i baglandet og hele tiden være med til at fortælle den gode historie.


Ønsker du at være medlem af skolekredsen, så kontakt skolen.

-------

Nyhedsbrev til Skolekredsen - Feb. 2020


  • Generalforsamling 2020
  • Betaling af kontingent
  • Team Bedstefar
  • Nyhedsmail
  • Kommende arrangementer Kære skolekredsmedlemmerTiden nærmer sig for vores generalforsamling. Som medlem af vores skolekreds skal jeg hermed invitere jer til denne årlige begivenhed. Den foregår onsdag den 11. marts kl. 19.30 i skolens gamle gymnastiksal. Jeg håber I har lyst til at afsætte aftenen og være med i det store fællesskab bag skolen. På denne aften snakkes der om skolens arbejde, samt om visioner og mål. I den forbindelse vil jeg gerne takke jer i skolekredsen for at stå bag skolen og bakke op om vores eksistens. Mange af jer ser vi til vores arrangementer, og det er dejligt at mærke. Det betyder meget, at vi har gæster i huset, der kan være med til at sprede gode informationer og vibrationer ud i baglandet omkring skolen.


Dagsordenen til generalforsamlingen indeholder den foreskrevne dagsorden med beretninger fra formand og skoleleder. Regnskabet for 2019 vil blive gennemgået. Der skal som altid være valg til bestyrelsen, og til sidst er der indkomne forslag samt drøftelse af diverse indlæg. I løbet af året er der forskellige udvalg, der arbejde med f.eks. julestue og annoncering mm. Der vil også være orientering fra disse udvalg. Selvfølgelig vil der også være tid til en kop kaffe og en god snak. 


Det koster 100 kr. at være medlem af skolekredsen/støttekredsen. Da brug af girokort efterhånden er en bekostelig affære, vil vi ikke længere vedlægge disse. Vi opfordrer til, at man betaler via netbank eller MobilePay. Her kommer betalingsoplysningerne, I skal bruge i forbindelse med betalingen.


Betaling via netbank: Reg.nr. 9111 – Konto nr. 0002416530. Husk at skrive Skolekreds/navn. Betaling via MobilePay: Betal til 39070. Skriv Skolekreds/navn.


Vi vil opfordre til, at I får betalt inden generalforsamlingen. Dette gælder i forhold til statistik, samt at I dermed også har stemmeret på selve generalforsamlingen.


Hvis nogen har lyst til at give mere, skal I selvfølgelig være velkommen til at give en gave. Det kan gøres ved at forhøje indbetalingen af kontingentet, eller foretage en selvstændig indbetaling til skolen på samme måde som med kontingentet, men mærket med ”Gave.”

For snart et par år siden fik vi startet ”Team Bedstefar”, der er et tilbud til bedsteforældre og skolekredsmedlemmer. Man mødes tirsdage i de lige uge kl. 09.00 til kaffe og rundstykker. Herefter gennemgås diverse arbejdsopgaver, som man i fællesskab forsøger løst i løbet af formiddagen. Kl. 12.00 sluttes der af, og vi siger på gensyn igen om 14. dage. Hvis flere skulle have lyst til at være med, skal man være meget velkommen.


Jeg har mailadresser på nogle af jer, og de fleste modtager hver uge skolens nyhedsbrev, der udsendes hver onsdag. Hvis flere af jer ønsker at modtage dette, så send mig lige en mail på morten@nebel.dk så skal jeg sætte jer på listen. Hvis I pt. ikke får nyhedsbrevet, men mener I har givet os mailadressen, så send den igen. På den måde vil I også få meddelelser om arrangementer, tidspunkter og almindelig info om, hvad der sker på skolen. Det er også dyrt at sende breve, så fremadrettet vil vi gerne kunne sende dette nyhedsbrev via mail til nogle flere af jer.


Som skolekredsmedlemmer er I altid velkommen til at kigge ind på skolen, og når vi har forskellige arrangementer, glæder det os, at vi altid ser mange af jer. I den kommende tid er der et par arrangementer, jeg her vil nævne:


Mandag den 24. februar fejrer vi fastelavnsfest i hallen sammen med idrætsforeningen. Her plejer ofte at være flere bedsteforældre med. Man betaler lidt for kaffe og fastelavnsboller.


Torsdag dem 27. februar sætter vi noget helt nyt i gang. Vi har fået lov til at være med i et stort nyt projekt, der hedder Syng, Spis og Snak, der styres af højskolerne i Danmark. Et projekt der går ud på at vi i Danmark igen skal have sat fællessang og højskolesang på dagsordenen. Derfor vil vi over de næste 3 år lave 12 arrangementer, hvor vi invitere alle interesserede fra både nær og fjern til en aften, hvor der både skal spises og synges sammen. Den 27. februar starter vi med aftensmad kl. 18.00. Kl. 19.00 synger vi en times tid og slutter af med en kop ståkaffe. Det vil glæde mig meget at se mange af jer synge med på gode gamle og nye danske sange, der lidt at gøre med foråret. Hvis man ønsker at komme at spise kl. 18.00, må man meget gerne melde sin ankomst, men det er ikke, noget man skal. Jo flere der tilmelder sig, jo bedre ved vi, hvor mange vi skal lave mad til.


Torsdag den 2. april er der skolefest. Den starter kl. 17.00. Vi starter med at spise, hvorefter eleverne laver en cirkusforestilling. Derefter er der hygge og kaffe, og eleverne kan hygge sig i et lille diskotek.


Lørdag den 2. maj har vi skoledag, arbejdsdag og åbent hus. En aktiv dag, hvor børnene er i skole, og forældrene arbejder med forskellige projekter.


Lørdag den 12. juni har vi igen bagagerumsmarked. En hyggelig og festlig dag, hvor skolegården er fyldt op med gode lopper, der i løbet af nogle timer skifter hænder. I forlængelse af bagagerumsmarkedet er der igen fællesspisning kl. 17.00, og kl. 18.00 mødes vi til fællessang i salen, hvor der denne gang er fokus på nogle sommersange. Et arrangement der også hører sammen med projektet Syng, Spis og Snak.


Jeg glæder mig til at se jer onsdag i uge 11 kl. 19.30 til generalforsamlingen og til de efterfølgende arrangementer i løbet af året.


Hilsen Morten

Direkte telefon til børnehuset er 4041 5949

Der er åben fra 06.15-17.00 (16.00)