Boddum-Ydby Friskole og Børnehus søger ny skoleleder

Ledige stillinger


Boddum-Ydby Friskole og Børnehus søger ny skoleleder


Er du Boddum-Ydby Friskole og Børnehus’ nye visionære og mærkbare skoleleder, der vil stå i spidsen for skolen via en åben, tydelig og engageret ledelsesstil? Har du modet og kvaliteterne til at videreudvikle en god skole i samarbejde med skolens personale, elever, forældre og skolebestyrelse?


Boddum-Ydby Friskole og Børnehus skal have en ny skoleleder, da vores leder gennem snart 10 år har søgt nye udfordringer. Den nye skoleleder får det daglige ledelsesansvar for den samlede medarbejdergruppe i skole, SFO, børnehave og vuggestue.


Arbejdsområder og opgaver
Skolelederen er den ultimative garant for elevernes læring og faglige udbytte, og har i øvrigt mange bolde i luften ad gangen, herunder deltagelse i den daglige skemalagte undervisning. Endvidere, og i nært samarbejde med skolens bestyrelse, sikrer skolelederen driften og den fremtidige udvikling i tråd med skolens værdier. Her kan nævnes, at skolens profil står foran at skulle udvikles og skærpes, så allerede eksisterende kvaliteter og tiltag på skolen bliver mere synlige og dermed forstærker skolen og børnehusets samlede gennemslagskraft over for både nuværende og potentielle børn, elever og forældre.


Vi søger en person med følgende kvaliteter:

 • Solid erfaring med ledelse og videreudvikling af ansatte, gerne fra den ”frie” skole- og efterskoleverdenen – en lærer- eller pædagoguddannelse er et plus
 • Detailkendskab til daglige driftsopgaver på en friskole med en mindre administration, herunder god erfaring og resultater med økonomistyring og budgettering – herunder tiltrækning af nye børn og elever, der sikrer økonomien
 • Spiller andre mennesker gode, og har en naturlig præference for uddelegering af ansvar og opgaver samt tager selv fat, når det er påkrævet
 • Gode kommunikationsevner, og erfaring med klar forventningsafstemning i samarbejde med alle relevante interessenter; elever og deres forældre, bestyrelse og ansatte
 • Kan ydmygt og lyttende medvirke til at definere rammerne for den fælles pædagogiske retning for skolen samt børnehuset, og sikrer at der arbejdes som ét samlet team
 • Interesserer sig for lokalområdet, og kan positionere skolen som et visionært fyrtårn for fællesskab, engagement og læring i lokalområdet
 • Dygtig koordinator med et godt overblik
 • Kan med fordel undervise i musik, spille klaver og har gode IT-kundskaber, men ikke et krav


Derudover er den ideelle kandidat:

 • En synlig holdspiller, der samarbejder bredt og går forrest i et lokalsamfund med mange engagerede ildsjæle og et stort foreningsliv
 • Udadvendt og med en altid åben dør, der sikrer åbenhed og dialog med alle
 • I stand til at bevare et køligt overblik – også i de pressede situationer
 • Proaktiv i forhold til problem- og konfliktløsning
 • Bevidst om humor, og tager ikke sig selv alt for højtideligt, men kan også erkende egne fejl


Vi tilbyder

En udfordrende og spændende stilling med store muligheder for medindflydelse på skolens funktion, vision og udvikling:

 • En skole som indeholder rigtig mange muligheder for en spændende fremtid, heriblandt kan nævnes muligheder for øget fokus på eksempelvis natur, udeliv, ildsjæleri og foreningsliv samt en eventuel transformation af skolens nuværende rammer
 • Stor mulighed for faglig og personlig udvikling
 • En dygtig, engageret og loyal medarbejderstab
 • En positiv og velfungerende bestyrelse, som bakker op om skole og ledelse


Ansættelsen indgås i overensstemmelse med organisationsaftalen for ledere og øvrige ledere ved frie grundskoler, private gymnasiers grundskoleafdelinger samt efterskoler og frie fagskoler

 

Har du spørgsmål om stillingen?
Kontakt venligst bestyrelsesformand Jesper Primdahl Nielsen, hvis du har spørgsmål til stillingen:
51 54 66 41 eller jpn@byf.nu


Boddum-Ydby Friskole og Børnehus ønsker at fremme mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen.

Sådan søger du stillingen


Sådan søger du
Send motiveret ansøgning, CV og relevante bilag til jpn@byf.nu senest den 5. december 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 49 og 50. Ansættelsesstart er 1. februar 2022 eller efter aftale.

 

Om Boddum-Ydby Friskole og Børnehus
Vi er en lille friskole i Sydthy med 0.-6. klasse med egen SFO, børnehave og vuggestue. Vi er en friskole med fokus på faglighed for alle i et trygt miljø og det gode fællesskab – blandt andet gennem undervisningen og flere arrangementer i løbet af skoleåret.


Med en forholdsvis lille klassekvotient kan vi give plads til den enkelte elev, og vi sikrer derfor at vores elever får de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt. Vi vægter vores elevers faglige og sociale udvikling højt, og vi mener, at vi bedst opnår dette gennem en anerkendende tilgang til undervisningen, hvor der er plads til forskellige indlæringsmetoder.